Kreatywność internatów w zakresie nazewnictwa nie zna granic. Oto klika przykładów „nazewniczych zabaw” w obrębie chrematonimii marketingowej:

zob.

Dok. I TUTAJ

Dok. II TUTAJ

Dok. III TUTAJ

Dok. IV TUTAJ