Na wybór nazwiska rodowego nie mamy wpływu, jednocześnie nazwisko może wpływać znacząco na jakość naszego życia. O nazwiskach trudnych traktuje krótki tekst, do którego odnośnik przytaczamy poniżej:

Kłopotliwe nazwiska