Oto, co powszechnie rozumie się przez pojęcie „nazewnictwo” (w dyskursie bądź co bądź metajęzykowym) : zobacz TUTAJ