Oto przykłady aktów nadania imion rzeczom, miejscom, instytucjom. Warto zwrócić uwagę na skądinąd oczywisty i wskazany charakter ceremonialny takich aktów, np. uroczystość nadania imienia statkowi, szkole…

zob.

Dok. 1 TUTAJ

Dok. 2 TUTAJ

Dok. 3 TUTAJ

Dok. 4 TUTAJ – polecamy szczególnie