Pragniemy powiadomić o dwóch istotnych zmianach dotyczących terminarza i opłaty związanej z udziałem w XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia” (Łódź, 27-29.10.2012):

– termin nadsyłania zgłoszeń zostaje wydłużony do 31 maja 2012 (informacja o przyjęciu tematu referatu do 30.06.2012, ogłoszenie nazwisk prelegentów i tematów wystąpień do 20.07.2012)

– z uwagi na pozyskane dotacje opłata konferencyjna zostaje zmniejszona do 300zł dla uczestników z referatem (200zł dla doktorantów i studentów) oraz do 100zł dla uczestników bez referatu.

Pozostałe warunki uczestnictwa nie ulegają zmianie. Korekta zamieszczona jest również w informacjach na stronie www.onomastyka.uni.lodz.pl  (zakładka XVIII MiOKO). Na stronie dostępne są powiadomienia w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

W imieniu organizatorów XVIII MiOKO

Prof. Artur Gałkowski