Ekspozycja publikacji onomastycznych

W trakcie XVIII MiOKO „Mikrotoponimia i makrotoponimia” (Łódź, 27-29.10.2012) zostanie zorganizowana wystawa publikacji onomastycznych, przede wszystkim nowości z ostatnich lat wydawanych w kraju i za granicą (monografii, tomów, atlasów, słowników, czasopism, broszur…). Prosimy autorów oraz ośrodki naukowe o dostarczanie publikacji na tę ekspozycję w miejscu obrad (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ). Po konferencji publikacje zostaną zwrócone, mogą też pozostać wzbogacając lokalną bibliotekę pracowni badań onomastycznych na Wydziale Filologicznym UŁ. Materiały można dostarczyć osobiście lub przysłać na adres organizatorów XVIII MiOKO (prof. Artur Gałkowski, Pracownia Badań Onomastycznych KFR UŁ, ul. Sienkiewicza 21, 90-114 Łódź). Prosimy o kontakt w tej sprawie: mikrotoponimia@uni.lodz.pl, ewentualnie pod num. telefonu 42-6655150.

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwom Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc przy realizacji ekspozycji i udostępnienie publikacji o tematyce onomastycznej.