Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27. IX. 2012 zmarł w wieku 92 lat Pan Profesor Vincent Blanár, jeden z najwybitniejszych onomastów słowackich, słowiańskich i europejskich. Wspomnienie o Panu Profesorze pt. „Spomienka na prof. dr. dr.
h.c. Vincenta Blanára, DrSc.” wygłosi w pierwszym dniu XVIII MiOKO Prof. Jaromír Krško. Notę biograficzną o Panu Profesorze zamieszczamy tutaj: Vincent Blanár.

Dne 27. IX. 2012 zemřel v Bratislavě  Dr.h.c prof.PhDr. Vincent Blanár,
DrSc., jeden z nejlepších představitelů evorpské onomastické teorie,
velká postava slovanská antroponomastky a vedoucí osobnost onomastiky a
lexikologie slovenské . Zemřel před svými 92. narozeninami. V den
zahájení  MiOKO to bude přesně 1 měsíc od jeho úmrtí.

Akademicki nekrolog o Panu Profesorze Blanárze znajduje się na stronie: http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/