W załączniku udostępniamy list Pani Prezydent Miasta Łodzi skierowany do organizatorów XVIII MiOKO.

Zobacz tutaj