Wyrażamy podziękowanie za dofinansowanie organizacji XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia” Komitetowi Językoznawstwa PAN (ministerialne środki na rozwój nauki) oraz Urzędowi Miasta Łodzi (środki uzyskane w wyniku konkursu „Współpraca z wyższymi uczelniami” –promocja Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego). Urzędowi Miasta Łodzi dziękujemy jednocześne za wsparcie w organizacji wycieczki po Łodzi dla uczestników XVIII MiOKO.