W poniższych 3 załącznikach udostępniamy prezentację p. Pawła Swobody nt. narzędzi i źródeł do badań onomastycznych w internecie, przedstawioną podczas posiedzenia Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w trakcie XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej „Mikrotoponimia i makrotoponimia” (Łódź, 27-29.10.2012).

Załączniki do pobrania:

Narzędzia i źródła do badań onomastycznych w internecie _Część_1

Narzędzia i źródła do badań onomastycznych w internecie _Część_2

Narzędzia i źródła do badań onomastycznych w internecie _Część_3