W dn. 25-29.08.2014 Uniwersytet w Glasgow (Szkocja) będzie gościł uczestników XXV Międzynarodowego Kongresu Nauk Onomastycznych. Obecna edycja kongresu poświęcona jest tematowi „Nazwy i ich otoczenie” (Names and their Environment*). Bliższe informacje o organizacji kongresu znajdują się na stronie: http://www.icos2014.com/ . Kontakt bezpośredni do Darii Izdebskiej, sekretarza XXV ICOS: Daria.Izdebska@glasgow.ac.uk

*The theme of the 2014 Congress is ‘Names and their Environment’. Names of all kinds – those of people, places, animals and objects – emerge, function and are studied within a range of environments, including commerce, economy, genealogy, geography, history, landscape, law, linguistics, literature, medicine, politics, psychology, religion, society and technology. We hope that all of these and more will feature in the papers and posters presented at the Congress.