Dn. 24.08.2014 w Mińsku na Białorusi odbyło się walne posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Posiedzenie było jednym z oficjalnych wydarzeń XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów. Komisja Onomastyki Słowiańskiej została afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów na kolejne lata, do czasu XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów, który odbędzie się w Belgradzie (Serbia) w 2016. Nominację na przewodniczącego Komisji odebrał z rąk zarządu Komitetu p. prof. Artur Gałkowski (Polska). Jej vice-przewodniczącym został p. prof. Jaromír Krško (Słowacja). Nowym koordynatorem 35 komisyj afiliowanych przy MKS jest p. prof. Peter Žeňuch ze Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. Uczestnicy posiedzenia w Mińsku podjęli się zadania opracowania międzynarodowej terminologii onomastycznej. Więcej informacji o działalności Komisji i jej aktualnym składzie znajduje się pod zakładką KOS na obecnej stronie.