W dn. 28-30.04.2014 odbędzie się w Bratysławie na Słowacji XIX Słowacka Konferencja Onomastyczna organizowana przez Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Obecna edycja Konferencji w szczególnej mierze dedykowana będzie dr. Milanowi Majtánowi.

Bliższe informacje nt. konferencji znajdują się poniżej oraz na stronie: http://www.juls.savba.sk/sjs/page6/page85/page86/index.html

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj: 19SOKcirkular1

 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV
a
Slovenská onomastická komisia
 

Vás pozývajú na

19. slovenskú onomastickú konferenciu

venovanú významnému životnému jubileu

PhDr. Milana Majtána, DrSc.,

ktorá sa bude konať

28. – 30. apríla 2014 v Bratislave.

 
Rokovacími jazykmi budú všetky slovanské jazyky a angličtina.Konferenčný poplatok 50 eur bude použitý na organizačné zabezpečenie konferencie a vydanie zborníka (nezahŕňa ubytovanie a stravu). Informácie o ubytovaní, strave a spôsobe platby konferenčného poplatku a ďalšie organizačné pokyny Vám pošleme v 2. cirkulári v priebehu januára 2014.Prihlasovanie na konferenciu bolo uzatvorené.Iveta Valentová
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
813 64 Bratislava

Vedeckí garanti konferencie:

  • prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.
  • prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.
  • prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.
  • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  • doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Organizačný výbor konferencie:

  • Iveta Valentová (ivetav@juls.savba.sk)
  • Bronislava Chocholová (bronah@juls.savba.sk)
  • Renáta Ondrejková (renatao@juls.savba.sk)
  • Tatiana Laliková (tanal@juls.savba.sk)