W dn. 08.02.2014 odbędzie się w Zakładzie Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie posiedzenie Komisji Onomastycznej PAN.

Zaproszenie

Komisja Onomastyczna zaprasza swoich członków na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2014 roku o godzinie 11.00 w budynku Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. 

                Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.

2.   Protokół z posiedzenia Komisji w lutym 2013.

3.    Relacja z Kongresu Slawistycznego w Mińsku (referuje prof. Gałkowski)

4.    Dyskusja.

5.    Kongres Onomastyczny w Glasgow (referuje B. Czopek-Kopciuch)

6.     Stan badań onomastycznych w poszczególnych ośrodkach.

7.     Sprawy dotyczące czasopisma Onomastica

8.     Wolne wnioski.

 

Sekretarz Komisji                                                    Przewodnicząca Komisji

/prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch/            /prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa/