W dn. 25-26.06.2014 odbędzie się na Uniwersytecie św.św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria) Międzynarodowa Konferencja Onomastyczna „Rola onomastyki w badaniach historii i  współczesnego stanu języka bułgarskiego i innych języków słowiańskich i bałkańskich”.

Treść zaproszenia: Pokana_za_konferencia_bul

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do 1.05.2014.

Referaty mogą być wygłaszane również w języku polskim.

Koszt wpisowego: 20 euro.

Dane kontaktowe:

Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев”

E-mail: (cbo_vtu@abv.bg )

Телефон за контакти: 062/ 650 993.

Лица за контакти:

проф. д-р Кирил Цанков – директор на ЦБО  (ktsancov@abv.bg)

Соня Семова – специалист в ЦБО – (sxs_vt@abv.bg)