Ústav pro jazyk český AV ČR, oddĕlení onomastiky opublikował nowy numer Acta onomastica (Ročník LIV, 2013). Więcej o dostępności i zawartości czasopisma wkrótce na stronie: http://www.ujc.cas.cz/casopisy/acta-onomastica/index.html

W obecnej chwili dostępna jest informacja o zawartości rocznika  LV Acta onomastica (2012) oraz numerów wcześniejszych, zob. stronę: http://www.ujc.cas.cz/casopisy/acta-onomastica/current-issue-archive/