W dn. 26-.27.06.2014 w Centrum Onomastyki Bułgarskiej „Nikolaj Kovachev” przy Uniwersytecie św.św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w Bułgarii odbyła się międzynarodowa konferencja onomastyczna pt. „Rola onomastyki w sytuacji historycznej i obecnej języka bułgarskiego oraz innych języków słowiańskich i bałkańskich”. Zjazd zgromadził kilkudziesięciu specjalistów z Bułgarii i innych krajów słowiańskich. Program konferencji i więcej informacji znajduje się na stronie: http://e-onomastics.blogspot.com/2014/06/bulgarian-conference-role-of-onomastics.html . Pokłosiem konferencji będzie publikacja w postaci akt.