We wrześniu 2015 Federalny Uniwersytet Uralski im. Pierwszego Prezydenta Rosji W. Jelcyna w Jekaterynburgu organizuje III międzynarodową konferencję naukową „Etnolingwistyka. Onomastyka. Etymologia”.

Organizatorzy konferencji rozważają przyjęcie kolejnych zgłoszeń.

Więcej informacji w załączniku: Konf EtnolingwistykaOnomastykaEtymologia 2015