Tuż przed XXV Światowym Kongresem Nauk Onomastycznych (XXV ICOS) w Glasgow (25-29.08.2014) została opublikowana kompletna, elektroniczna wersja akt po XXIV ICOS w Barcelonie (2011) „Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques” (eds. Joan Tort-Donada & Montserrat Montagut i Montagut, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2014, ISBN: 978-84-393-9162-3, DL: B 15794-2014). Publikacja jest dostępna w doskonale opracowanym formacie (pdf): Els noms en la vida quotidiana (dostęp otwarty).

Dotarcie do publikacji możliwe również przez wpisy na e-onomastics: http://e-onomastics.blogspot.com/2014/08/proceedings-of-icos-xxiv-online.html