W dn. 28.08.2014 podczas XXV Światowego Kongresu Nauk Onomastycznych w Glasgow (Szkocja) Walne Zgromadzenie ICOS wybrało nowego Prezydenta International Council of Onomastic Sciences w osobie Pana Prof. Milana Harvalíka (Czeska Akademia Nauk, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., oddělení onomastiky, Praga). Pana Profesora prosimy o przyjęcie gratulacji i życzeń owocnej pracy oraz sukcesów na wielu polach na stanowisku przewodniczącego ICOS.

List Gratulacyjny KOS adresowany do Prof. Milana Harvalika

Więcej informacji o wyborze nowego Prezydenta ICOS pod linkami: przebieg walnego zgromadzenia ICOS 2014wybór doc. M. Harvalika

CV Życiorys naukowy doc. Milana Harvalíka