Czy nazwa klubu piłkarskiego może wprawić w konsternację? Zaskakująca lista nazw drużyn pogrupowanych według kryteriów semantycznych dostępna w artykule: Poczet Klubów Polskich.

Wpisu dokonała: Joanna Ozimska