Próbkę nieoficjalnych toponimów używanych przez starsze pokolenia mieszkańców wsi Winów (woj. opolskie) odnajdziemy na stronie internetowej w zakładce zatytułowanej Ciekawe nazwy miejsc położonych w okolicach Winowa.

Wpisu dokonała: Joanna Ozimska