Przeglądając w Internecie strony poświęcone tematyce nazewniczej (niekiedy wprost uznawanej za onomastyczną) natrafimy na ciekawe zbiory nazw, objaśnione i pogrupowane według różnych kryteriów.

Interesujące przykłady nazw z zakresu oronimii odnajdziemy np. w opracowaniach Jerzego K. Bieńkowskiego, długoletniego przewodnika górskiego (sudeckiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego), członka PTTK (Oddz. Wrocławski). Zwracamy uwagę na trafne skądinąd i porządkujące obszar mikrotoponimii górskiej propozycje terminologiczne Autora. Artykuły Jerzego K. Bieńkowskiego znajdują się na stronach internetowych, administrowanych przez miłośników wspinaczek i wędrówek górskich:

Kotlina Jeleniogórska:

http://www.karkonosze.ws/piekne_i_dziwne_nazwy_kotliny_jeleniogorskiej_2_artykul_718.html

Hutniczy Grzbiet w Karkonoszach:

http://www.naszesudety.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=4128

http://naszesudety.pl/?p=artykulyShow&iArtykul=7609

 

Wpisu dokonali: Artur Gałkowski i Joanna Ozimska