Wywołująca uśmiech na ustach nazwa wsi w woj. podlaskim i jej pochodzenie dają się wytłumaczyć w całkiem poważny sposób.

O roli, jaką w procesie nazwotwórczym odegrało bagno Niemyje przeczytamy w krótkim tekście:

TUTAJ

Wpisu dokonała: Joanna Ozimska