KOS c/o MKSKomisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów jest instytucją typu stowarzyszeniowego, promującą działalność naukową na rzecz onomastyki w obszarze Słowiańszczyzny. Będąc od ponad 50 lat organem afiliowanym przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Komisja Onomastyki Słowiańskiej wpisuje swoje działania w dokonania slawistyki, będąc jednocześnie rzecznikiem onomastyki w szerokiej perspektywie naukowej i międzynarodowej. Organizacja działa na zasadach dobrowolnego udziału onomastów z krajów europejskich: głównie słowiańskich, ale także poza słowiańskich. Komisja nie ma stałej siedziby. Jej koordynacją zajmują się zarząd.

 

Strona KOS c/o MKS zawiera zakładki, na których można zapoznać się kolejno:

1. z historią Komisji Onomastyki Słowiańskiej, przedstawioną w artykule Prof. Aleksandry Cieślikowej (zakładka: Historia)

2. informacjami dotyczącymi działań Komisji w okresie 2010-2011 (zakładka: Newsletter)

3. relacją z posiedzenia Komisji w trakcie XXIV Międzynarodowego Kongresu Nauk Onomastycznych ICOS w Barcelonie (zakładka: Relacje z posiedzeń)

4. informacjami z dokonań (między)narodowych onomastyki słowiańskiej i pozasłowiańskiej w ostatnich latach (zakładka: Doniesienia międzynarodowe):

Slovensko / Słowacja

Українa / Ukraina

България / Bułgaria

Србија / Serbia

Россия / Rosja

Slovenija / Słowenia

Chiny

Czechy

Niemiecy

Polska

 

Aktualny skład Komisji Onomastyki Słowiańskiej

przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Przewodniczący:

prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski (Polska)

kontakt: artgal@interia.pl lub agalkowski@uni.lodz.pl

Vice-przewodniczący:

doc. Mgr. Jaromir Krško, PhD. (Słowacja)

kontakt: Jaromir.Krsko@umb.sk

Członkowie honorowi:

Prof. PhDr. Rudol Šrámek, CSc (Czechy)

Prof. dr hab. Karol Zierhoffer (Polska)

PhDr. Milan Majtán, DrSc. (Słowacja)

Prof. PhDr. Ivan Lutterer, CSc. (Czechy)

Członkowie zwyczajni:

Maria Angelova-Atanasova (Bułgaria)

Mieczysław Balowski (Polska)

Ján Bauko (Słowacja)

Elena Berezovič (Rosja)

Urszula Bijak (Polska)

Grazilde Blažene (Litwa)

Inge Bily (Niemcy)

Maria Biolik (Polska)

Edward Breza (Polska)

Dunja Brozović-Rončević (Chorwacja)

Enzo Caffarelli (Włochy)

Aleksandra Cieślikowa (Polska)

Barbara Czopek-Kopciuch (Polska)

Jerzy Duma (Polska)

Liliana Dymitrowa-Todorova (Bułgaria)

Tamás Farkas (Węgry)

Artur Gałkowski (Polska)

Elżbieta Foster (Niemcy)

Snežana Gudurić (Serbia)

Milan Harvalík (Czechy)

Juraj Hladký (Słowacja)

Irena Kałużyńska (Polska)

Ihar Kapilov (Białoruś)

Miroslava Knappová (Czechy)

Aleh Kopač (Białoruś)

Irina Kryukova (Rosja)

Jaromir Krško (Słowacja)

Vasil Lučik (Ukraina)

Romana Łobodzińska (Polska)

Maria Malec (Polska)

Meri Momirovska (Macedonia)

Radmilo Marojević (Serbia)

Anna M. Mezenko (Białoruś)

Mariola Mikołajczakowa (Polska)

Robert Mrózek (Polska)

Pavol Odaloš (Słowacja)

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Polska)

Mariusz Rutkowski (Polska)

Irena Sarnowska-Giefing (Polska)

Ludwig Selimski (Bułgaria)

Adam Siwiec (Polska)

Katarzyna Skowronek (Polska)

Tatiana Sokolova (Rosja)

Jan Sosnowski (Polska)

Aleksandr Šapošnikov (Rosja)

Viktor P. Šulgač (Ukraina)

Silvo Torkar (Słowenia)

Kiril Tsankov (Bułgaria)

Elżbieta Umińska-Tytoń (Polska)

Bogdan Walczak (Polska)

Ewa Wolnicz-Pawłowska (Polska)

Jurgen Udolph (Niemcy)

Iveta Valentová (Słowacja)

Natalia Vasileva (Rosja)

Elka Yacheva-Ulchar (Macedonia)

Andrej Závodný (Słowacja)

Christian Zschieschang (Niemcy)

Irina M. Železniak (Ukraina)

Aktualizacja: 18.09.2014