Logo UŁWydział Filologiczny

 

XVIII MiOKO

 

Z A P R O S Z E N I E

na XVIII Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną

„Mikrotoponimia i makrotoponimia”

Łódź, 27-29 października 2012

 —

Pod kolejnymi zakładkami znajdą Państwo:

zawiadomienie o konferencji

terminarz XVIII MiOKO

okólnik z warunkami uczestnictwa

formularze zgłoszeniowe

informacje praktyczne

program konferencji

– dane dotyczące publikacji pokonferencyjnej