W Wydawnictwie UŁ ukazała się monografia pod red. Artur Gałkowskiego i Renaty Gliwy „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna”. Jest to pierwsza z trzech planowanych publikacji w cyklu „Nomina loci”, które są pokłosiem XVIII MiOKO (Łódź). Kolejne dwie książki w tym cyklu w przygotowaniu.

Książka jest do nabycia w księgarni WUŁ: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna
Pod podanym linkiem znajduje się więcej informacji o książce wraz z jej spisem treści w języku polskim i angielskim.

Opis książki dostępny również na stronie: http://www.italianistyka.uni.lodz.pl/zaklad/ksiazki

Książkę będzie można obejrzeć na wystawie publikacji podczas XIX MiOKO w Gnieźnie (20-22.09.2014). Będzie można ją tam również nabyć (proszę się w tej sprawie zwracać bezpośrednio do prof. Artura Gałkowskiego).