W dn. 20-22.09.2014 w Gnieźnie odbywa się XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Tegoroczne MiOKO poświęcone jest tematowi: „Funkcje nazw w kulturze i komunikacji”.

Program konferencji

Wszelkie informacje i aktualności związane z XIX MiOKO dostępne są na stronie: www.onomastyka.amu.edu.pl

Organizatorem konferencji jest Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, w szczególności Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), prof. dr hab. Karol Zierhoffer prof. dr hab. Bogdan Walczak prof. dr hab. Eliza Grzelak prof. dr hab. Mariola Mikołajczak prof. dr hab. Mieczysław Balowski prof. dr hab. Andrzej Sieradzki dr Magdalena Graf dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska Sekretarze: dr Patryk Borowiak mgr Ewa Nowak-Pasterska

Komitet Naukowy:

prof. Inge Bily (Lipsk), prof. zw. dr hab. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Edward Breza (Uniwersytet Gdański), prof. zw. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), prof. zw. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Prof. Dr. Friedhelm Debus (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), prof. zw. dr hab. Jerzy Duma (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki), PhDr., PhD. Milàn Hárwalik (Ústav pro jazyk český AV ČR), doc., Mgr., PhD. Jaromír Krško (Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici), prof. zw. dr hab. Maria Malec (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), prof. zw. dr hab. Rober Mrózek (Uniwersytet Śląski), Dr h.c. Prof. PaedDr. CSc Pavol Odaloš (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), prof. zw. dr hab. Ludwig Selimski (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego), prof. PhDr. Rudolf Šrámek (Masarykova univerzita v Brně)

Komitet Honorowy XIX MiOKO:

JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM prof. UAM dr hab. Bogumiła Kaniewska

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UAM prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM prof. dr hab. Leszek Mrozewicz

Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski