Podczas XIX MiOKO w Gnieźnie, w dniu 20 września br. o godz. 19.15 odbędzie się posiedzenie wspólne PKO c/o ICOS i KOS c/o MKS (Polskiej Komisji Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów)

Prowadzenie: prof.zw. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Adres: Hotel Pietrak, ul. Chrobrego 3, Gniezno

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Prof. dr hab. Edward Breza, wystąpienie i dyskusja na temat: „Sytuacja języka i onimii kaszubskiej”

3. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków zagranicznych

4. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich

5. Wspomnienie Onomastów zmarłych w latach 2012–2014

6. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu członków Komisji i wszystkich zainteresowanych

——

Skład

Komisji Onomastyki Słowiańskiej

przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 

Przewodniczący:

prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski (Polska)

kontakt: artgal@interia.pl lub agalkowski@uni.lodz.pl

Vice-przewodniczący:

doc. Mgr. Jaromir Krško, PhD. (Słowacja)

kontakt: Jaromir.Krsko@umb.sk

Członkowie honorowi:

Prof. PhDr. Rudol Šrámek, CSc (Czechy)

Prof. dr hab. Karol Zierhoffer (Polska)

PhDr. Milan Majtán, DrSc. (Słowacja)

Prof. PhDr. Ivan Lutterer, CSc. (Czechy)

Członkowie zwyczajni:

Maria Angelova-Atanasova (Bułgaria)

Mieczysław Balowski (Polska)

Ján Bauko (Słowacja)

Elena Berezovič (Rosja)

Urszula Bijak (Polska)

Grazilde Blažene (Litwa)

Inge Bily (Niemcy)

Maria Biolik (Polska)

Edward Breza (Polska)

Dunja Brozović-Rončević (Chorwacja)

Enzo Caffarelli (Włochy)

Aleksandra Cieślikowa (Polska)

Barbara Czopek-Kopciuch (Polska)

Jerzy Duma (Polska)

Liliana Dymitrowa-Todorova (Bułgaria)

Tamás Farkas (Węgry)

Artur Gałkowski (Polska)

Elżbieta Foster (Niemcy)

Snežana Gudurić (Serbia)

Milan Harvalík (Czechy)

Juraj Hladký (Słowacja)

Irena Kałużyńska (Polska)

Ihar Kapilov (Białoruś)

Miroslava Knappová (Czechy)

Aleh Kopač (Białoruś)

Irina Kryukova (Rosja)

Jaromir Krško (Słowacja)

Vasil Lučik (Ukraina)

Romana Łobodzińska (Polska)

Maria Malec (Polska)

Meri Momirovska (Macedonia)

Radmilo Marojević (Serbia)

Anna M. Mezenko (Białoruś)

Mariola Mikołajczakowa (Polska)

Robert Mrózek (Polska)

Pavol Odaloš (Słowacja)

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska (Polska)

Mariusz Rutkowski (Polska)

Irena Sarnowska-Giefing (Polska)

Ludwig Selimski (Bułgaria)

Adam Siwiec (Polska)

Katarzyna Skowronek (Polska)

Tatiana Sokolova (Rosja)

Jan Sosnowski (Polska)

Aleksandr Šapošnikov (Rosja)

Viktor P. Šulgač (Ukraina)

Silvo Torkar (Słowenia)

Kiril Tsankov (Bułgaria)

Elżbieta Umińska-Tytoń (Polska)

Bogdan Walczak (Polska)

Ewa Wolnicz-Pawłowska (Polska)

Jurgen Udolph (Niemcy)

Iveta Valentová (Słowacja)

Natalia Vasileva (Rosja)

Elka Yacheva-Ulchar (Macedonia)

Andrej Závodný (Słowacja)

Christian Zschieschang (Niemcy)

Irina M. Železniak (Ukraina)

Aktualizacja: 18.09.2014