W dniach 20-22.09.2014 odbyła się w Gnieźnie pod patronatem JM Rektora UAM oraz Prezydenta Miasta Gniezna XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna MiOKO. Zjazd zgromadził w najstarszej z dawnych stolic Państwa Polskiego ponad 120 uczestników z kraju i zagranicy (Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, Macedonii, Serbii, Niemiec). XIX MiOKO poświęcono tematowi „Funkcje nazw w kulturze i komunikacji”. Konferencję otworzył i zamknął świętujący swoje 90. urodziny Profesor Karol Zierhoffer (IFP UAM). W czasie inauguracji Jubilat zebrał wiele życzeń i powinszowań, łącznie z odśpiewaniem Mu nomen omen Stu lat. Z rąk Przewodniczącego Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, prof. Artura Gałkowskiego Jubilat otrzymał nominację na członka honorowego KOS c/o MKS. Część inauguracyjna XIX MiOKO była też okazją do złożenia gratulacji nowo wybranemu Prezydentowi International Council of Onomastic Sciences ICOS, Prof. Milanowi Harvalíkowi (zob. news pod linkiem). Konferencja obywała się w nowoczesnym kompleksie filialnym UAM w Gnieźnie – Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II. Organizacja konferencji nie pozostawiała wątpliwości o dobrym przygotowaniu wydarzenia, dbałości o warunki techniczne i socjalne, a przede wszystkim wysoki poziom dyskusji naukowej. Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy zostali podjęci wystawnym bankietem w Pałacu Balcerowo. Uroczysty wieczór trwał przy wyśmienitym winie i gromkim śpiewie do późnych godzin nocnych. Nie przeszkodziło to w równie satysfakcjonującym stylu przeprowadzić wystąpienia w sekcjach i plenarne dnia trzeciego, kończącego XIX MiOKO. Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji onomastycznych wydanych w ostatnich latach w ośrodkach polskich i zagranicznych.W trakcie XIX MiOKO odbyło się także posiedzenie wspólne Polskiej Komisji Onomastycznej c/o ICOS oraz Komisji Onomastyki Słowiańskiej c/o MKS (relacja z posiedzenia pod linkiem). Organizatorom konferencji, w szczególności jej Kierownikowi, Prof. Irenie Sarnowskiej-Giefing, jak również Gospodarzowi miejsca, Prof. Elizie Grzelak i całemu Komitetowi Organizacyjnemu wraz z niezawodnym gronem Sekretarzy, należą się duże podziękowania za poprowadzenie ważnego wydarzenia, ze wszech miar udanego na polskiej i międzynarodowej scenie onomastycznej, nie bez kozery nazywanej „Mekką onomastyki słowiańskiej”.

Kolejne, jubileuszowe XX MiOKO, zgodnie z ustaleniami powziętymi podczas posiedzenia Komisji PKO i KOS odbędzie się w 2016 r. w Krakowie. Będzie poświęcone tematowi „Onomastyka. Neo-humanistyka. Nauki społeczne”.