Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV

zapraszają na konferencję dot. żeńskich form nazwisk pt.

                                               Prechyľovanie: áno – nie?

Prechyľovanie priezvisk – genéza, podoby a problémy.Pohľad na prechyľovanie a prechýlené priezviská žien z hľadiska historického, onomastického, sociolingvistického a právneho u nás a v iných krajinách.

Termin: 9-10.02.2016  

Miejsce konferencji: Pálffyho palác, Zámocká ul. 47, Bratislava

Bliższe informacje i formularz rejestracyjny:

Pozvanka-KonfOnomast Bratislava 9-10.02.2016