Wersja polska listy ICOS kluczowych terminów onomastycznych zob. Lista ICOS kluczowych terminów onomastycznych