Na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się kompleks torfowisk Całowanie. Krótką historię zagadkowej nazwy oraz informacje o Stowarzyszeniu Chrońmy Mokradła „Cmok” można znaleźć na stronie: TUTAJ

Wpisu dokonała: Joanna Ozimska