Ośrodki polskie zajmujące się ściśle onomastyką lub uwzględniające w znacznym stopniu badania onomastyczne w swojej działalności naukowej:

 

http://www.ijp-pan.krakow.pl/struktura-organizacyjna/zaklad-onomastyki

http://www.ijp-pan.krakow.pl/pl/struktura-organizacyjna/zaklad-onomastyki/pracownia-antroponimiczna

http://www.ijp-pan.krakow.pl/pl/struktura-organizacyjna/zaklad-onomastyki/pracownia-toponomastyczna

http://www.onomastyka.amu.edu.pl/

http://www.polonistyka.uni.lodz.pl/

http://khjp.uni.lodz.pl/index.php?pageid=historia

http://human.uwm.edu.pl/polonistyka/dyzury.htm

http://www.umcs.lublin.pl/jednostki.php?id=223