1. Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznwstwa PAN – pobierz plik z opisem

KomisjaOnomast2012

Zob. także artykuł:

Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec, Onomastyka w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Stan obecny, perspektywy badawcze, Poradnik Językowy 7, 2011, 41-55.