W zakładce KOS podano aktualny skład Komisji Onomastyki Słowiańskiej ( https://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks/organizacja ) oraz sprawozdanie z działalności Komisji w latach 2013-2018 i protokół z posiedzenia KOS w Belgradzie 23.08.2018 (https://onomastyka.uni.lodz.pl/mkos-co-mks/newsletter-1 )