Czasopisma onomastyczne w Europie i świecie (załączono przekierowania):

 

 

 

 

Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnympolskie pismo onomastyczne

http://www.ijp-pan.krakow.pl/publikacje-elektroniczne/teksty-onomastyczne

Acta onomasticaczeskie pismo onomastyczne

http://www.ujc.cas.cz/casopisy/acta-onomastica/ 

zob. także: http://depot.knaw.nl/8753/1/DGActaOnomastica.pdf

oraz: http://www.lib.cas.cz/casopisy/cz/Acta_onomastica.htm

Acta Onomastica
 

Rivista Italiana di Onomastica RION – zobacz TUTAJ oraz  włoskie i ogólnoromańskie pismo onomastyczne

http://www.editriceromana.com/4/Abbonamenti/Rivista_Italiana_di_Onomastica_RIOn_Abbonamento_annuale/

http://onomalab.uniroma2.it/content.asp?item=rion_en&lang=en

Rivista Italiana di Onomastica - RIOn - Abbonamento annuale

Nouvelle Revue d’Onomastiquefrancuskie pismo onomastyczne

http://www.onomastique.asso.fr/spip.php?rubrique1

Przednia okładka 

Onomapismo onomastyczne International Council of Onomastic Sciences ICOS (wydawane w języku angielskim, francuskim i niemieckim)

http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=ONO

http://www.icosweb.net/index.php/onoma.html

Namesamerykańskie pismo onomastyczne (American Name Society)

http://www.wtsn.binghamton.edu/ans/names.htm

Вопросы ономастики / Voprosy onomastiki – rosyjskie pismo onomastyczne 

http://www.ruslang.ru/agens.php?id=onomastica

 Файл:Вопросы ономастики.jpg

Naamkundeholenderskie pismo onomastyczne

http://www.naamkunde.net/?page_id=305

http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&code=NK

 

Nomina Africana: Journal of the Names Society of Southern Africa – afrykańskie pismo onomastyczne

[brak strony internetowej]

Onomastica Canadiana kanadyjskie pismo onomastyczne (Canadian Society for the Study of Names)

http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geography-boundary/geographical-name/related-organizations/onomastica-canadiana/5919

Onomastica Canadiana 

Journal of Literary Onomastics (formerly Literary Onomastics Studies) – amerykańskie pismo poświęcone onomastyce literackiej

http://www.brockport.edu/english/onomastics.html

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskriftszwedzkie pismo onomastyczne

 http://www.ortnamnssallskapet.se/

Placenames Australiaaustralijskie pismo toponomastyczne (Australian National Placenames Survey)

http://www.anps.org.au/news.html

Onomastica Uralicaugrofińskie pismo onomastyczne

http://mnytud.arts.klte.hu/onomural/nyitolapa.html

zob. też: http://mek.niif.hu/06800/06838/06838.pdf

Namn og Nemnenorweskie pismo onomastyczne (Norsk namnelag – Norwegian Name Association)

http://www.norsknamnelag.no/index.html

AINMirlandzkie pismo onomastyczne (Ulster Place-name Society)

http://www.ulsterplacenames.org/ainm.htm

Nominabrytyjsko-irlandzkie pismo onomastyczne (Society for Name Studies in Britain and Ireland)

http://www.snsbi.org.uk/Nomina.html

Onomastica Slavogermanica – pismo onomastyczne wydawane we Wrocławiu, np. nr XXIV (2008)