Pozycje dostępne na rynku wydawniczym 

(dostęp do księgarń oznaczony, można też wejść przez kliknięcie na okładkę)

 

 

 

Maciej Czeszewski, Katarzyna Foremniak, red. naukowa Mirosław Bańko,  „Ludzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

Słownik dostępny w księgarni internetowej wydawnictwa: zobacz TUTAJ 

Ludzie i miejsca w języku

Choroś Monika, „Nazwy złożone w toponimii śląskiej + CD: Słownik urzędowych nazw miejscowości. Słownik przejściowych nazw miejscowości”, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011

Słownik dostępny w księgarni internetowej wydawnictwa: zobacz TUTAJ 

Stanisława Sochacka, „Słownik etymologiczny nazw geograficznych, tom XV: Wem – Wrzos”, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011

Słownik dostępny w księgarni internetowej wydawnictwa: zobacz TUTAJ 

Ewa Jakus-Borkowa i Krystyna Nowik, „Nazwy miejscowości w Polsce. Układ a tergo”, NOWIK, Opole 2010

Słownik dostępny w księgarni internetowej wydawnictwa NOWIK: zobacz TUTAJ 

Opis publikacji: Nazwy_miejscowosci_w_Polsce_Slownik Pobierz TUTAJ  

 

Adam Siwiec, „Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta”, Wyd. UMCS, Lublin 2011

Księgarnia UMCS: zobacz TUTAJ

[(okładka książki)]

 

Zofia i Karol Zierhofferowie, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność, Poznań 2011

Dostęp: TUTAJ

Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność

 

Artur Gałkowski „Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim”, Wyd. UŁ, Łódź 2011 (wydanie II)

Książka dostępna w księgarni internetowej Wydawnictwa UŁ: zobacz TUTAJ

Spis treści książki: dostęp do pliku TUTAJ, również po kliknięciu w obraz okładki

book 8952c57a156e72445ada919c4ad8d1a7.jpg

 

Poradnik Językowy, nr 7, 2011

W całości poświęcony onomastyce. Dostęp: TUTAJ

Spis treści:

  • Ewa Wolnicz-Pawłowska: Onomastyka polska (początki – ludzie – programy ogólnopolskie)
  • Robert Mrózek: Onomastyka polska a onomastyka słowiańska w ujęciu konfrontatywno-postulatywnym
  • Aleksandra Cieślikowa, Maria Malec: Onomastyka w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Stan obecny, perspektywy badawcze
  • Wanda Decyk-Zięba: Klasyfikacja znaczeniowa polskich nazw miejscowych: podstawowe problemy i rozstrzygnięcia
  • Monika Kresa: Onomastyczne (hipo)tezy – czyli o problemie wielomotywacyjności nazwisk w badaniach antroponimicznych
  • Zofia Abramowicz: Nominacja ludności żydowskiej w najstarszych metrykach XIX w. z regionu Podlasia
  • Kinga Banderowicz: Kilka uwag o cechach językowych nazwisk na podstawie poznańskich ksiąg przyjęć do prawa miejskiego (XVI–XVIII w.)

Poradnik Językowy zeszyt 10(689)/2011

 

„Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku”, pod red. Aleksandry Cieślikowej, LEXIS, Kraków 2007 (t. I), 2009 (t.II)

Obydwa dotychczas wydane tomy słownika dostepne w księgarni IJP PAN w Krakowie: dostęp bezpośredni TUTAJ (tom I)TUTAJ (tom II)

Opis merytoryczny publikacji: Antroponimia Polski 

Antroponimia Polski, t. I                 Antroponimia Polski, t. II                      
 
Nazwy własne a społeczeństwo tom 1, pod red. Romany Łobodzińskiej,
Oficyna Wydawnicza LEXEM, Łask 2010
Dostęp: TUTAJ (tom I) ,    TUTAJ (tom II)
okładka
okładka
 
„Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcza”, pod red. Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch i Katarzyny Skowronek, Kraków 2007
 
Dostęp: TUTAJ
 
Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcza, pod red. Aleksan
 
 
„Chinese Female Namings. Past and Present”, Irena Kałużyńska, Warszawa 2008
 
Książka dostępna w księgarni Agade Bis: zobacz TUTAJ
 
Chinese Female Namings. Past and Present, Irena Kałużyńska - Agade Bis Warszawa
 
 
Iza Matusiak-Kempa, „Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVIII w.)”, Wyd. UWM, Olsztyn 2009
 
Księgarnia UWM: zobacz TUTAJ
 
Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI–XVIII w.)

 
 Mariusz Rutkowski, „Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji”, Wyd. UWM, Olsztyn 2007
 
Księgarnia UWM: zobacz TUTAJ
 
Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji