Pozycje wciąż dostępne na rynku wydawniczym:

„MUNUSCULA LINGUISTICA IN HONOREM ALEXANDRAE CIEŚLIKOWA OBLATA”, Kraków 2006

Tom dostępny w księgarni IJP PAN w Krakowie: dostęp TUTAJ

MUNUSCULA LINGUISTICA

Spis treści: zob. TUTAJ

Słowiańska onomastyka – encyklopedia, Warszawa-Kraków 2003

Dostęp: TUTAJ

Słowiańska onomastyka - encyklopedia
Renata Kucharzyk, „Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polskich”, Kraków 
Dostęp: TUTAJ
Renata Kucharzyk, Słownictwo odantroponimiczne w gwarach polski

 

„Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich”, Zofia Abramowicz, Białystok 2003
Dostęp: TUTAJ
Słownik etymologiczny nazwisk Żydów białostockich
Zofia Abramowicz, Elżbieta Bogdanowicz (red.), „Onimizacja i apelatywizacja”, Olsztyn 2006
Dostęp: TUTAJ
Onimizacja i apelatywizacja
Jan Sosnowski, „Toponimia rosyjska XVI wieku.Nazwy wsi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002
Dostęp: TUTAJ

Toponimia rosyjska XVI wieku.Nazwy wsi

 

Pozycje dostępne online (pliki PDF można pobrać ze strony):

Andrzej Czerny, „Teoria nazw geograficznych”, Warszawa 2011

Dostęp: TUTAJ

Plik PDF: TUTAJ

„Nazewnictwo geograficzne świata” – Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004-2010 – 12 zeszytów tematycznych

Zeszyt 1. Ameryka, Australia i Oceania

Zeszyt 2. Bliski Wschód

Zeszyt 3. Afryka

Zeszyt 4. Azja Południowa

Zeszyt 5. Azja Środkowa i Zakaukazie

Zeszyt 6. Białoruś, Rosja, Ukraina

Zeszyt 7. Azja Południowo-Wschodnia

Zeszyt 8. Antarktyka

Zeszyt 9. Azja Wschodnia

Zeszyt 10. Morza i oceany

Zeszyt 11. Europa, Część I

Zeszyt 12. Europa, Część II