BSFWitamy Państwa na stronie poświęconej onomastyce, nauce o nazwach własnych, którą zajmują się badacze języka, kultury, literatury, historii, przestrzeni filologicznej, geograficznej, archeologicznej, prawnej, marketingowej, medialnej, publicznej i innych, w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie.
 
Na stronie zamieszczone zostały informacje z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej onomastyki, jej subdyscyplin, terminologii  onomastycznej (podstrony Onomastyka Subdyscypliny). Sukcesywnie będą uzupełniane dane nt. badań nad problematyką onomastyczną, m.in. prowadzone w ośrodkach krajowych i zagranicznych (podstrona Badania).
 
Strona przedstawia także działalność Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (podstrona KOS c/o MKS), odsyła do wielu miejsc w kraju i za granicą, które zajmują się zagadnieniami nazewnictwa, również w sferach pozanaukowych.
 
Zakładka XVIII MiOKO jest przeznaczona na prezentację okólników związanych
z organizacją XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej na temat „Mikrotoponimia i makrotoponimia”, która będzie mieć miejsce w Łodzi w terminie 27-29 października 2012. Zapraszamy do udziału. Prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem i innymi informacjami dotyczącymi udziału
w konferencji.
 
Strona stawia sobie ponadto za cel stworzenie platformy dla szerokiej informacji  onomastycznej, specjalistycznej i interdyscyplinarnej dyskusji naukowej oraz wymiany myśli w zakresie dyscyplin onomastycznych i ogólnie nazw własnych, jak również powiązanych z nimi dyskursów.
 
Podstrona Ciekawostki odsyła do materiałów online, które wydają się interesujące z onomastycznego punktu widzenia. Podajemy wyłącznie przekierowania do takich informacji, wprowadzając je krótko tytułem i/lub komentarzem, zaproszeniem do zapoznania się. W wielu wypadkach mamy tu do czynienia z szeroko praktykowaną w zasobach internetowych „onomastyką stosowaną”, z czego nie zawsze zdają sobie sprawę sami autorzy wywoływanych tekstów w Sieci.
 
Na podstronie Multimedialnie  zamieszczamy autorskie wpisy dotyczące pojedynczych nazw różnych kategorii, zbiorów nazw, problemów ich użycia, zastosowań brandingowych itd., jak również przekierowania do dokumentów multimedialnych w Sieci, które dotyczą zagadnień onomastycznych.
 
Ponieważ strona powstaje fizycznie w Łodzi, pozwolimy sobie także na zamieszczenie podstawowych informacji o naszym mieście, poświęcając z czasem także nieco miejsca jego odsłonie onomastycznej (urbanonimicznej – podstrona Łódź).
 
W planach wersja francuskojęzyczna strony.
 
Wszelkie sugestie i pytania dotyczące funkcjonowania strony, jej zawartości oraz spełnianych funkcji naukowo-informacyjnych są oczekiwane. Mile widziane relacje z dokonań naukowych w Państwa ośrodkach onomastycznych, informacje o indywidualnych osiągnięciach, publikacjach, wydarzeniach powiązanych
z nazewnictwem, sylwetkach słynnych onomastów. Postaramy się zadbać o zamieszczanie ich na stronie. W perspektywie uwzględnia się gromadzenie i udostępnianie baz danych na temat określonych zasobów nazewniczych, przypadków nazw indywidualnych, użycia komunikacyjnego onimów. Zachęcamy do przekazywania autorskich i firmowanych materiałów badawczych (onomastykonów) oraz opracowań naukowych i popularno-naukowych, które możemy publikować online na niniejszej stronie.
 
Strona ruszyła 12 stycznia 2012r.
 

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski, moderator strony

Kontakt