W poniżej zamieszczonym załączniku znajduje się pismo skierowane do potencjalnych sponsorów biznesowych i instytucjonalnych XVIII MiOKO. Zwracamy się do nich bezpośrednio z prośbą o wsparcie w organizacji konferencji, ale także prosimy wszystkich Państwa o przekazywanie pisma firmom i instytucjom, ewentualnie podpowiadanie, do kogo możemy się zwrócić w tej sprawie jako organizatorzy. Udział i wsparcie zewnętrzne może się przyczynić do bardziej ekonomicznego Państwa uczestnictwa w XVIII MiOKO. O rezultatach działań sponsoringowych będziemy informować.

Pismo do firm i instytucji w związku z organizacją XVIII MiOKO „Makrotoponimia i mikrotoponimia” (Łódź, UŁ, 27-29.10.2012):

Załącznik dok WORD: PismoSektorGosp

 

Treść pisma:

Łódź, 09.01.2012

Wydział Filologiczny

Katedra Filologii Romańskiej

ul. Sienkiewicza 21

90-630 Łódź

e-mail: agalkowski@uni.lodz.pl

tel. 42-66.55.150

 

Szanowni Państwo,

powszechnie wiadomo, że w dzisiejszym świecie na sukces rynkowy marki składa się wiele czynników zaś Państwo, jako firma przyciągająca wymagających i świadomych swych potrzeb klientów, bez wątpienia zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest budowanie wizerunku również poza sektorem własnej działalności.

Zapraszamy zatem do włączenia się w działania promujące XVIII Międzynarodową i Ogólnopolską Konferencję Onomastyczną na temat „Mikrotoponimia i makrotoponimia” organizowaną w Łodzi terminie 27-29 października 2012 r. przez tak ważne ośrodki naukowe jak: Komitet Językoznawstwa PAN wespół z Wydziałem Filologicznym UŁ, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódzki Oddział PAN, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Więcej informacji o konferencji na stronie: www.onomastyka.uni.lodz.pl (zakładka XVIII MiOKO).

Konferencja jest kolejnym z cyklu spotkań onomastów polskich i słowiańskich, organizowanych od 1979 r. co dwa lata w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich oraz placówek naukowo-badawczych, również zachodnioeuropejskich. Przewidujemy udział ok. 130 osób.

Jesteśmy zdania, że działania wspierające świat nauki zapewnią Państwu wizerunek firmy dbającej o prestiż oraz znacząco podniosą rangę Państwa działań marketingowych.

Wierzymy, że udział w tak ważnym dla środowiska akademickiego międzynarodowym wydarzeniu wpłynie na znaczący wzrost zainteresowania Państwa działalnością ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska skupionego wokół uczelni wyższych, będzie także doskonałą okazją do promocji Państwa firmy.

Z poważaniem,

W imieniu organizatorów konferencji

/-/ Artur Gałkowski