Prosimy o zapoznanie się z terminarzem XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej.

Uwaga terminarz w trzech pierwszych punktach uległ zmianie:

– do 31.05.2012 – zgłoszenie uczestnictwa z referatem lub bez

– do 30.06.2012 – informacja o przyjęciu tematu referatu

– do 20.07.2012 – ogłoszenie nazwisk prelegentów i tematów wystąpień

– do 31.07.2012 – zgłoszenie rezerwacji noclegowej i posiłków

– do 31.08.2012 – wpłata opłaty konferencyjnej na wskazane konto z dopiskiem

– do 30.09.2012 – ogłoszenie programu konferencji

– 27-29.10.2012 – XVIII MiOKO „Mikrotoponimia i makrotoponimia”

– do 31.12.2012 – nadsyłanie artykułów pokonferencyjnych do publikacji

– do 31.07.2013 – prace redakcyjno-edycyjne nad publikacją pokonferencyjną

– przełom 2013/2014 – wydanie publikacji