Okólnik 2

 

Zgłoszenia uczestników

XVIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej

na temat „Mikrotoponimia i makrotoponimia”

Łódź, 27-29 października 2012

 

FORMULARZ I: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I REFERATU (do 31.05.2012)

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Imię i nazwisko

 

 1. Tytuł / stopień naukowy

 

 1. Reprezentowana uczelnia, instytucja naukowa, wydział, jednostka

 

 1. Miejsce pracy i adres

 

 1. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres powyżej)

 

 1. Telefon kontaktowy

 

 1. Faks

 

 1. Adres email

 

 1. Uwagi

 

Zgłoszenie z referatem / Zgłoszenie bez referatu (odpowiednie zakreślić)

Inne:

 

 

 1. DANE DOTYCZĄCE REFERATU

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru tematów zgodnych z tematyką konferencji w zakresie badań mikrotoponimii i makrotoponimii. Przewidziany czas wystąpień: 20 min. + 10 min. dyskusji / referat.

 

 

 1. Temat referatu

 

 1. Główne tezy referatu / zapowiedź treści (od 100 do 200 wyrazów)

 

 1. Język, w jakim zostanie wygłoszony referat

 

 1. Wymagania sprzętowe (rzutnik multimedialny, rzutnik foliowy, wideo itp.)

 

 

 

FORMULARZ II: FORMA ODPŁATNOŚCI, REZERWACJA NOCLEGÓW
I WYŻYWIENIA (zgłoszenie do 31.07.2012)

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Imię i nazwisko

 

 1. Tytuł / stopień naukowy

 

 1. Reprezentowana uczelnia, instytucja naukowa, wydział, jednostka

 

 1. Miejsce pracy i adres

 

 1. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres powyżej)

 

 1. Telefon kontaktowy

 

 1. Faks

 

 1. Adres email

 

 1. Uwagi

 

 

 1. OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna dla uczestników z referatem wynosi: 300 zł, dla studentów
i doktorantów 200 zł:             TAK   NIE

Opłata konferencyjna dla uczestników bez referatu wynosi: 100 zł:         TAK   NIE

Opłata obejmuje koszty udziału w konferencji oraz przygotowania i publikacji tomów pokonferencyjnych w formie monografii.

 

Wpłaty należy dokonać na konto: 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436 z dopiskiem: Uczestnictwo w XVIII MiOKO

(Poniżej umieszczono dane do faktury VAT)

 

 

 1. REZERWACJA POSIŁKÓW I NOCLEGÓW

 

OPŁATA KONFERENCYJNA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW NOCLEGU I WYŻYWIENIA

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie.

 

Rezerwacja posiłków

26.10.12. kolacja TAK NIE  
27.10.12. obiad TAK NIE  
27.10.12. kolacja TAK NIE  
28.10.12. obiad TAK NIE  
28.10.12 bankiet TAK           NIE  
29.10.12 obiad TAK NIE  
29.10.12. kolacja TAK NIE  

 

 

Rezerwacja noclegów

Dla uczestników konferencji przewidzieliśmy noclegi w hotelu Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi (miejsce obrad). Hotel CSK umiejscowiony jest blisko centrum i Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz campusu uniwersyteckiego.

Orientacyjny koszt noclegu wynosi w hotelu CSK: pokój jednoosobowy — od 120 do 140 zł, pokój dwuosobowy – od 180 do 210 zł, pokój dwuosobowy dla jednej osoby — od 140 do 155 zł (http://www.csk.uni.lodz.pl/). Na prośbę uczestników konferencji dokonujemy rezerwacji noclegów, opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

W późniejszym terminie postaramy się przygotować dla zainteresowanych ofertę w innych hotelach (poza miejscem obrad, w niedalekiej od niego odległości, bliżej ul. Piotrkowskiej i Manufaktury).

 

Nocleg 26.10.12 / 27.10.12.  TAK   NIE

Nocleg 27.10.12 / 28.10.12.  TAK   NIE

Nocleg 28.10.12 / 29.10.12.  TAK   NIE

Nocleg 29.10.12 / 30.10.12   TAK   NIE

 

 

 1. DANE DO FAKTURY VAT

(Uwaga: faktura może być wystawiona tylko na instytucję lub osobę, która dokonała wpłaty na konto UŁ, co oznacza, że oczekując faktury na instytucję należy opłatę przelać z konta tej instytucji)

Deklaracja dotycząca faktury VAT

— TAK, proszę wystawić fakturę VAT

— NIE, nie potrzebuję faktury VAT

 

 1. Nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura:

 

 1. Adres (z kodem pocztowym):

 

 1. NIP:

 

 1. Adres, na który należy przesłać fakturę:

 

W przypadku zmian w stosunku do ww. deklaracji prosimy o kontakt.

Bardzo istotny jest dopisek w treści przelewu: Uczestnictwo w XVIII MiOKO

 

 1. Kontakt: 

 

XVIII MiOKO

Wydział Filologiczny UŁ

Katedra Filologii Romańskiej

ul. Sienkiewicza 21

PL-90-114 Łódź

tel./fax: +(48)-42-66.55.150

e-mail: mikrotoponimia@uni.lodz.pl

 

Kierownik organizacyjny: 

prof. UŁ dr hab. Artur Gałkowski (Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ),  e-mail:  agalkowski@uni.lodz.pl lub artgal@interia.pl

Sekretarze:

dr Renata Gliwa, e-mail: renewa21@onet.eu

mgr Joanna Ozimska, e-mail: ozimska@gmail.com

 

Obsługa internetowa konferencji i więcej informacji na stronie:

www.onomastyka.uni.lodz.pl pod zakładką XVIII MiOKO